• Norske interesser og norske utestasjoner 

   Leira, Halvard; Sverdrup, Ulf (Research report, 2015)
  • Nye toner i norsk euroapolitikk 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2018)
   Nye toner i norsk europapolitikk Regjeringen varsler taktskifte for Norges EU-strategi. Det kommer til rett tid og med forfriskende begrunnelser. Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt Regjeringen la ...
  • Oljefondet og utenrikspolitikken: Gorillaen i rommet 

   Sverdrup, Ulf (Journal article, 2016)
   Oljefondet reiser en rekke utenrikspolitiske spørsmål. Noen hevder at Oljefondet bør brukes som et virkemiddel for å fremme norske utenrikspolitiske interesser. Det er ikke mitt poeng. Jeg tror det er gode grunner å unngå ...
  • På bålet - UK og folkeavstemmingen 

   Sverdrup, Ulf (Journal article, 2016)
   Britene kan sette EU i brann med sin folkeavstemming.
  • Richters skala. 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2015-12-03)
   (Trykket i Oljebilaget utgitt ifbm med Desemberkonferansen. Også trykket i Romsdalsbudstikke.) Vi vet at det er vanskelig å spå om framtiden. Charles Richter, han som oppfant skalaen for å måle jordskjelv, skal ha hevdet ...
  • Surviving Brexit: twelve lessons from Norway 

   Sverdrup, Ulf; Nick, Sitter (NUPI Policy Brief;2017-11, Research report, 2017)
   One year after the referendum, after losing its majority in the general election, the UK government is revising what Foreign Secretary Boris Johnson famously labelled the ‘Cake-and-Eat-It’ approach to Brexit. In this ...
  • Surviving Brexit: twelve lessons from Norway 

   Sitter, Nick; Sverdrup, Ulf (NUPI Policy Brief;2017-11, Research report, 2017)
   One year after the referendum, after losing its majority in the general election, the UK government is revising what Foreign Secretary Boris Johnson famously labelled the ‘Cake-and-Eat-It’ approach to Brexit. In this ...
  • Ten Years On: Reassessing the Stoltenberg Report on Nordic Cooperation 

   Haugevik, Kristin M.; Sverdrup, Ulf; Gjesvik, Lars; Hansson, Pia; Håkansson, Calle; Iso-Markku, Tuomas; Mouritzen, Hans; Ómarsdóttir, Silja Bára; Stefánsdóttir, Auður Birna; Svendsen, Øyvind (Research report, 2019)
   Ten years ago, the report ‘Nordic cooperation on foreign and security policy’ was presented to the Nordic foreign ministers at an extraordinary meeting in Oslo, Norway. Penned and fronted by Norway’s former foreign minister ...
  • Ten Years On: Reassessing the Stoltenberg Report on Nordic Cooperation 

   Haugevik, Kristin M.; Sverdrup, Ulf (Research report, 2019)
   Ten years ago, the report ‘Nordic cooperation on foreign and security policy’ was presented to the Nordic foreign ministers at an extraordinary meeting in Oslo, Norway. Penned and fronted by Norway’s former foreign minister ...
  • Transatlantisk frihandel og Norge 

   Hermansen, Olav; Johansen, Stian Øby; Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege; Melchior, Arne; Olsen, Terje G.; Sverdrup, Ulf; Theie, Marcus Gjems (NUPI Report;2014-7, Research report, 2014)
   Forhandlingene om et handels- og investeringspartnerskap (TTIP) mellom EU og USA er svært ambisiøse og har som mål å fjerne tollbarrierer samt en rekke regulatoriske hindringer mellom de to partene. Avtalen er ment å dekke ...
  • Veivalg 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2016)
   Veivalg Utenriksminister Børge Brende har varslet at det i løpet av året skal lages en ny stortingsmelding som skal belyse aktuelle internasjonale utviklinger og skissere en ny norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hva ...