• TTIP and Norway: Impact and trade policy options 

   Veggeland, Frode; Theie, Marcus Gjems; Medin, Hege; Bekkedal, Tarjei; Alvik, Ivar; Felbermayr, Gabriel; Grünfeld, Leo A.; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Melchior, Arne (NUPI Report;2016-9, Research report, 2016)
   This study analyzes TTIP, its implications for Norway and Norway’s trade policy choices. TTIP will hardly be concluded under Obama's presidency, but the agreement could become a reality within a few years. TTIP aims at ...
  • TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg : en studie av NUPI i samarbeid med Ifo-München, NIBIO, Menon og jurister ved Senter for Europarett, Universitetet i Oslo 

   Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode; Felbermayr, Gabriel (NUPI-rapport;8/2016, Research report, 2016)
   Denne studien analyserer TTIP-avtalen, dens virkninger for Norge og Norges handlingsvalg. TTIP-forhandlingene blir neppe avsluttet under Obamas presidenttid, men avtalen kan bli en realitet i løpet av få år. TTIP tar sikte ...