• Krig mot Irak : Foreligger det et FN-mandat for bruk av militærmakt? 

      Eide, Espen Barth; Thune, Finn Henrik; Ulfstein, Geir (NUPI Working Paper;643, Working paper, 2003)
      Foreligger det i dag et folkerettslig grunnlag for bruk av militærmakt mot Irak? Spørsmålet står sentralt i den pågående striden i, og rundt, FNs sikkerhetsråd. Dette notatet gjennomgår historikken omkring Sikkerhetsrådets ...