• Offensive cyberoperasjoner: Den nye normalen? 

      Friis, Karsten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Kan stater gå til motangrep om de blir angrepet digitalt i fredstid? Hva gjør toneangivende land, og hva sier internasjonal rett og normer om dette? Og hva kan de sikkerhetspolitiske konsekvensene bli av økt bruk av offensive ...