• A perspective on domestic work based on interviews in Lima,Peru 

   Rafstedt, My (NUPI Policy Brief;2017-01, Research report, 2017)
   This policy brief aims to spark reflection on the conditions of domestic workers, and the importance of independent institutions like trade unions for protecting their rights. Drawing on conversations with domestic workers ...
  • Holdninger til EØS-avtalen etter 25 år: Stor oppslutning, men liten kunnskap 

   Sverdrup, Ulf; Svendsen, Øyvind; Weltzien, Åsmund (Journal article, 2019)
   I anledning EØS-avtalens 25-årsjubileum gjennomførte NUPI og Sentio i januar 2019 en opinionsundersøkelse i den norske befolkningen for å kartlegge nordmenns holdninger til EØS-avtalen samt deres kunnskaper og vurderinger ...
  • Introduksjon: 25 år med hardt EØS-arbeid: Fra venterom til permanent oppholdssted? 

   Sverdrup, Ulf (Journal article, 2019)
   I denne introduksjonsartikkelen viser Ulf Sverdrup at Norge er blitt forandret gjennom EØS-avtalen, men også hvordan den med sine mangler og svakheter i all hovedsak har vært en suksess, og at Norges avtaler i det store ...
  • Preferential tariffs and development of Norwegian rose import from Africa 

   Medin, Hege; Bachke, Maren Elise (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Imports of cut roses increased after Norway implemented a preferential tariff scheme for the least developed countries in 2002. When the scheme was extended to more countries in 2008 – among them Kenya – imports exploded. ...
  • The risks of being an ally 

   Godzimirski, Jakub M. (NUPI Policy Brief;2018-12, Research report, 2018)
   States join security alliances to increase their level of security vis-à-vis neighbours that may pose a threat. The deterrence logic that was the main rationale for joining NATO in 1949 still represents the cornerstone of ...