• Forebygging av Krig og Konflikt i Cyberdomenet 

   Svenungsen, Bjørn (NUPI Policy Brief;2019-07, Research report, 2019)
   Cyberdomenet representerer kanskje en av vår tids største trusler mot internasjonal fred og sikkerhet men er viet lite oppmerksomhet hva gjelder forebyg- ging av krig og konflikt. Det er behov for internasjon- ale ...
  • International Cybersecurity: Orchestral Manoeuvres in the Dark 

   Tikk, Eneken; Kerttunen, Mika (NUPI Policy Brief;2018-11, Research report, 2018)
   Tikk and Kerttunen inform new entrants and nonparticipating governments of the discussions and outcomes of the UN First Committee Group of Governmental Experts (GGE) and discuss prospects for the 2019/2020 GGE. They explain ...
  • Tre grunner til at Norge bør med i FNs sikkerhetsråd 

   Schia, Niels Nagelhus (Others, 2018)
   Norge har meldt seg på i kampen om en plass i FNs Sikkerhetsråd i 2021-2022. Kronikken presenterer 3 grunner til at Norge bør med i Sikkerhetsrådet.