• After Crimea: The future of Nordic Defence Cooperation 

   Friis, Karsten; Saxi, Håkon Lunde (NUPI Policy Brief;2018-06, Research report, 2018)
  • China's Cyber Sovereignty 

   Schia, Niels Nagelhus; Gjesvik, Lars (NUPI Policy Brief;2017-02, Research report, 2017)
   This policy brief analyses China’s ambitions for imposing and strengthening the concept of cyber sovereignty in international negotiations on topics related to cybersecurity and Internet governance (IG). The presentation ...
  • Cyber Security as Development Assistance - Growth and Vulnerability 

   Schia, Niels Nagelhus; Strand, Siri (NUPI Policy Brief;2016-9, Research report, 2016)
  • Cyber Security as Development Assistance - Growth and Vulnerability 

   Schia, Niels Nagelhus; Strand, Siri (NUPI Policy Brief;2016-9, Research report, 2016)
  • Cyber Security Capacity Building in Myanmar 

   Schia, Niels Nagelhus; Gjesvik, Lars (NUPI Policy Brief;2018-05, Research report, 2018)
   Digitalization is exposing developing countries to a growing number of risks, as well as opportunities associated with connecting to the Internet. Myanmar stands out as a critical case of both the pitfalls and the benefits ...
  • Cybersikkerhet 

   Schia, Niels Nagelhus (Others, 2019)
   Den teknologiske utviklingen og framveksten av digitale nettverk har ført til noen av de mest dramatiske endringene vi har sett på flere generasjoner. Dette gjelder både endringer i sosial samhandling, men også endringer ...
  • Ethiopia: A Political Economy Analysis 

   Lie, Jon Harald Sande; Mesfin, Berouk (Research report; Landanalyserapport, 2018)
   This report provides an overview and analysis of some key issues pertaining to the political economy of Ethiopia in a historical perspective. The continuous rule of the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front ...
  • Forebygging av Krig og Konflikt i Cyberdomenet 

   Svenungsen, Bjørn (NUPI Policy Brief;2019-07, Research report, 2019)
   Cyberdomenet representerer kanskje en av vår tids største trusler mot internasjonal fred og sikkerhet men er viet lite oppmerksomhet hva gjelder forebyg- ging av krig og konflikt. Det er behov for internasjon- ale ...
  • Grasping the everyday and extraordinary in EU–NATO relations: the added value of practice approaches 

   Græger, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   This article offers an alternative account of how both the everyday and the extraordinary in EU–NATO security cooperation can be identified and analysed by applying practice theory. Despite the “Cyprus issue”, which has ...
  • Haiti: A Political Economy Analysis 

   Hauge, Wenche Iren (Research report; Landanalyserapport, 2018)
   Haiti is governed by a small economic elite and the majority of its poor and marginalized population has no access to power. This report analyses the historical roots of the deep socio-economic and political cleavage in ...
  • International Cybersecurity: Orchestral Manoeuvres in the Dark 

   Tikk, Eneken; Kerttunen, Mika (NUPI Policy Brief;2018-11, Research report, 2018)
   Tikk and Kerttunen inform new entrants and nonparticipating governments of the discussions and outcomes of the UN First Committee Group of Governmental Experts (GGE) and discuss prospects for the 2019/2020 GGE. They explain ...
  • Managing a Digital Revolution - Cyber Security Capacity Building in Myanmar 

   Schia, Niels Nagelhus; Gjesvik, Lars (NUPI Working Paper;884, Research report, 2018)
   Digitalization is exposing developing countries to a growing number of risks, as well as opportunities associated with connecting to the Internet. Myanmar stands out as a critical case of both the pitfalls and the benefits ...
  • Mozambique: A Political Economy Analysis 

   Orre, Aslak Jangård; Rønning, Helge (NUPI Report;october 2017, Research report; Landanalyserapport, 2017)
   This report uses a political economy analysis to shed light on some of the paradoxes that characterize Mozambique mid 2017: Entrenched poverty, the resuscitated armed conflict/war, the trust crisis between the Mozambican ...
  • Somalia: A Political Economy Analysis 

   Webersik, Christian; Hansen, Stig Jarle; Egal, Adam (Research report; Landanalyserapport, 2018)
   Somalia has been without a central authority for more than a quarter century. An entire generation is growing up without experiencing stability and security, basic human rights, and economic prosperity. There is no functioning ...
  • Stavropol as "Russia's Kosovo"? Nationalist mobilization and public response in a Russian region 

   Blakkisrud, Helge; Kolstø, Pål (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • The Cyber Frontier and Digital Pitfalls in the Global South 

   Schia, Niels Nagelhus (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   How does digitalisation lead to new kinds of global connections and disconnections in the Global South? And what are the pitfalls that accompany this development? Much of the policy literature on digitalisation and development ...
  • Transatlantisk frihandel og Norge 

   Hermansen, Olav; Johansen, Stian Øby; Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege; Melchior, Arne; Olsen, Terje G.; Sverdrup, Ulf; Theie, Marcus Gjems (NUPI Report;2014-7, Research report, 2014)
   Forhandlingene om et handels- og investeringspartnerskap (TTIP) mellom EU og USA er svært ambisiøse og har som mål å fjerne tollbarrierer samt en rekke regulatoriske hindringer mellom de to partene. Avtalen er ment å dekke ...
  • Tre grunner til at Norge bør med i FNs sikkerhetsråd 

   Schia, Niels Nagelhus (Others, 2018)
   Norge har meldt seg på i kampen om en plass i FNs Sikkerhetsråd i 2021-2022. Kronikken presenterer 3 grunner til at Norge bør med i Sikkerhetsrådet.
  • Trusselen fra cyberspace 

   Schia, Niels Nagelhus; Muller, Lilly Pijenburg (Chronicle, 2017)
   Cyberangrep øker i omfang verden over. Norge er et av verdens mest digitaliserte land og dermed spesielt utsatt, men dette blir i stor grad oversett av politikere og næringslivsledere.
  • What is Hybrid Warfare? 

   Reichborn-Kjennerud, Erik; Cullen, Patrick (NUPI Policy Brief;2016-01, Research report, 2016)