• Økonomiske virkninger av en frihandelsavtale mellom EU og USA. 

      Medin, Hege; Melchior, Arne (NUPI-rapport;6-2014, Research report, 2014)
      Rapporten skisserer bakgrunnen for forhandlingene om en frihandelsavtale mellom USA og EU (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) og de mulige økonomiske virkningene. To sentrale studier, utført av CEPR i ...