• Norden i felt: På oppdrag for FN og NATO 

      Holmen, Bengt; Ulriksen, Ståle (NUPI Rapport;257, Research report, 2000)
      Rapporten fokuserer på ulike sider ved nordisk forsvarssamarbeid. Introduksjonen i del I gir bakgrunnen for rapporten. Del II inneholder en kort historisk gjennomgang av nordisk samarbeid i fredsstøttende operasjoner. ...