• Kunstig intelligens, roboter og fremtidens krigføring - en revolusjon? 

   Reichborn-Kjennerud, Erik (NUPI Report;2018-6, Research report, 2018)
   Dette er den første rapporten fra et omfattende prosjekt som søker å gi en bedre forståelse av forholdet mellom teknologi, krig og samfunn, med et spesielt henblikk på utviklingen av nye teknologier, fremtidens forventede ...
  • Meningsfull,menneskelig, kontroll? 

   Reichborn-Kjennerud, Erik (NUPI Report;2020-06, Research report, 2020)
   Denne rapproten tar for seg konseptet «meningsfull menneskelig kontroll» som har dukket opp som det førende temaet i debatten rundt autonomi og våpensystemer. For å belyse spørsmålet om hva menneskelig kontroll er, hvordan ...
  • NATO in the ‘New’ MENA Region 

   Reichborn-Kjennerud, Erik (Security in Practice;1-2013, Research report, 2013)
  • Revising COIN: The Stakeholder Centric Approach 

   Friis, Karsten; Reichborn-Kjennerud, Erik; Håvoll, Harald (NUPI-notat;810, Working Paper, 2012)
  • What is Hybrid Warfare? 

   Reichborn-Kjennerud, Erik; Cullen, Patrick (NUPI Policy Brief;2016-01, Research report, 2016)