• Globale sikkerhetstrusler 

   Leira, Halvard; Ulstein, Joakim Hertzberg (Research report, 2013)
  • Norske interesser - sett fra utestasjonene 

   Sverdrup, Ulf; Ulstein, Joakim Hertzberg; Pedersen, Mikkel Frøsig; Leira, Halvard; Ulriksen, Ståle (NUPI Rapport;, Research report, 2012)
   Hva er Norges utenrikspolitiske interesser? De siste årene har det vært en diskusjon om norske interesser og utfordringer for norsk utenrikspolitikk. Disse refleksjonene har i liten grad vært relatert til empiriske ...