• Sikkerhetspolitiske rammebetingelser i bevegelse 

      Torgeir, Larsen (NUPI Policy Brief;2018-04, Research report, 2018)
      Verden preges av mer kompleksitet og usikkerhet enn på flere tiår. Kanskje har vi har allerede vent oss til hyppigere omveltninger. Mennesker er tilpasningsdyktige. Kanskje har vi ikke fullt ut tatt inn rekkevidden – også ...