• Utenrikspolitikkens mål er å gjøre innenrikspolitikken mulig 

      Bekken, Bjørn Klouman (NUPI Policy Brief;2024-02, Research report, 2024)
      I en mer tilspisset geopolitisk tid, er sannsynligheten økende for at verdens største statlig eide fond vil bli del av utenrikspolitiske problemstillinger. Både fordi skillet mellom politikk og økonomi er vanskeligere å ...