Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Espen Barth
dc.contributor.authorThune, Finn Henrik
dc.contributor.authorUlfstein, Geir
dc.date.accessioned2016-06-28T10:16:21Z
dc.date.accessioned2016-06-29T12:28:37Z
dc.date.available2016-06-28T10:16:21Z
dc.date.available2016-06-29T12:28:37Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationWorking Paper, NUPI nr 643. NUPI, 2003nb_NO
dc.identifier.issn0800 - 0018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394747
dc.description-nb_NO
dc.description.abstractForeligger det i dag et folkerettslig grunnlag for bruk av militærmakt mot Irak? Spørsmålet står sentralt i den pågående striden i, og rundt, FNs sikkerhetsråd. Dette notatet gjennomgår historikken omkring Sikkerhetsrådets håndtering av Irak-spørsmålet siden Iraks invasjon av Kuwait i august 1990 og er oppdatert fram til ultimo februar 2003. Notatet konkluderer med at verken resolusjonene fra 1990 og 1991 (særlig S/RES/678 og 687) eller S/RES/1441 fra 2002 gir slik eksplisitt autoritet. Under forutsetning av at Sikkerhetsrådet ikke vedtar en ny resolusjon som eksplisitt autoriserer bruk av militærmakt, vil en invasjon av Irak knyttet til spørsmålet om masseødeleggelsesvåpen ikke være i samsvar med FN-paktens krav til legitim bruk av militærmakt. Det britisk-amerikansk-spanske utkastet til resolusjon som ble framlagt 24. februar 2003 vil, dersom det skulle bli vedtatt, innebære at det konstateres at Irak ikke oppfyller de forpliktelsene landet er pålagt i så vel våpenhvile-resolusjonen (S/Res 687) som de som følger av resolusjon 1441 fra november 2002, der det trues med «serious consequences». Et slikt vedtak kan medføre at våpenhvilen etter resolusjon 687 bortfaller, og at Sikkerhetsrådet konstaterer at Irak ikke har benyttet den «siste mulighet» landet ble tilbudt i resolusjon 1441. Men dette gir ikke medlemsstatene rett til å bruke makt – til dette trengs det en særlig autorisasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNUPInb_NO
dc.relation.ispartofseriesNUPI Working Paper;643
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleKrig mot Irak : Foreligger det et FN-mandat for bruk av militærmakt?nb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.date.updated2016-06-28T10:16:21Z
dc.source.pagenumber31 p.nb_NO
dc.identifier.cristin1364694
dc.subject.keywordFN / UN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge