• Norsk utenrikspolitikk i en varmere verden 

      Sending, Ole Jacob; Hornburg, Thomas Boe (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Artikkelen diskuterer hvordan norsk utenrikspolitikk påvirkes direkte og indirekte av klimaendringer. Vurdert ut fra et risiko-perspektiv er bør klimaendringer, og klimapolitikk i andre land, anses som en betydelig større ...