• The Nuclear Agreement with Iran 

      Kelley, Robert (NUPI Paper;, Research report, 2014)
      I dette notatet prøver Robert Kelley å sammenfatte historien om hvordan partene i atomavtalen kom fram til «Joint Plan of Action» i november 2013, og hva som må til for å oppfylle betingelsene i avtalen i løpet av de seks ...