• Finland og Sverige inn i NATO? Veien dit og konsekvenser. 

      Solli, Per Erik; Solvang, Øystein (NUPI Policy Brief;2022-03, Research report, 2022)
      I midten av mai skjer det en rekke avklaringer i begge våre naboland som kan lede til en felles annonsering om ønsket NATO medlemskap. Dersom Finland og Sverige sender en formell NATO-søknad, vil det utløse en todelt ...