• Issues of concern on the NPT Review Conference Agenda 

      Zahran, M. Mounir (NUPI Paper;, Research report, 2015)
      Tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen (NPT) avholdes i FNs hovedkvarter 27. april til 22. mai 2015. Ikkespredningsavtalen en avgjørende sådan, med mål om å hindre spredningen av atomvåpen, og atomvåpenteknologi, å ...