• Complexities of Achieving Strategic Stability in Southern Asia: An Indian Perspective 

   Sethi, Manpreet (NUPI Research Paper;2020-05, Research report, 2020)
   The concept of strategic stability provides a framework for strengthening security in the nuclear age. This report explores the possibilities and constraints for achieving strategic stability in South Asia. The strained ...
  • Finland og Sverige inn i NATO? Veien dit og konsekvenser. 

   Solli, Per Erik; Solvang, Øystein (NUPI Policy Brief;2022-03, Research report, 2022)
   I midten av mai skjer det en rekke avklaringer i begge våre naboland som kan lede til en felles annonsering om ønsket NATO medlemskap. Dersom Finland og Sverige sender en formell NATO-søknad, vil det utløse en todelt ...
  • Militæraktivisme: Uklare definisjoner og politisk slagside 

   Friis, Karsten (Journal article, 2021)
   I en fersk Fokus-spalte i Internasjonal Politikk diskuteres begrepet «militæraktivisme» i en skandinavisk kontekst. Dessverre lider flere av bidragene av en uklar og dels politisert bruk av begrepet. Militæraktivisme ...
  • Tilbake til fortiden: Forsvarspolitikken og norsk identitet 

   Friis, Karsten (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Denne artikkelens hovedargument er at norsk forsvarspolitikk i stor grad er formet av norsk identitet og av norske verdier. Denne sterke koblingen ble særlig tydelig på 1990-tallet, da den bidro til kontinuitet i Forsvarets ...