• Covid-19 og globalisering: Et fattigdomsperspektiv på turisme og inntektsoverføring fra migranter 

   Nordås, Hildegunn Kyvik (NUPI Covid-19 Brief;5/2020, Research report, 2020)
   • Reduserte inntektsoverføringer og fall i turisme vil ha effekter for de norske hovedsamarbeidslandene. • Effektene er store og vil trolig vare en tid (flere år). • Bortfall av turisme kan i disse landene ramme 9 millioner ...
  • Handelen med medisinske varer og Covid-19 

   Melchior, Arne (NUPI Covid-19 Brief;6/2019, Research report, 2020)
   The Covid-19 pandemy has exposed vulnerability for pharmaceuticals and medical goods. Does globalisation create more or less vulnerability? - The majority of countries import all their drugs and only eight countries are ...
  • The Impact of Covid-19 on the Women, Peace and Security Agenda. 

   Osland, Kari M.; Røysamb, Maria Gilen; Nortvedt, Jenny (NUPI Covid-19 Brief;8/2020, Research report, 2020)
   • Women appear to be disproportionately affected by Covid-19 • Pushback on global commitment to gender equality • Gender equality and human development are correlated: focussing on gender equality will have a catalytic ...