• Holdninger til EØS-avtalen etter 25 år: Stor oppslutning, men liten kunnskap 

      Sverdrup, Ulf; Svendsen, Øyvind; Weltzien, Åsmund (Journal article, 2019)
      I anledning EØS-avtalens 25-årsjubileum gjennomførte NUPI og Sentio i januar 2019 en opinionsundersøkelse i den norske befolkningen for å kartlegge nordmenns holdninger til EØS-avtalen samt deres kunnskaper og vurderinger ...