• Covid-19 og globalisering: Et fattigdomsperspektiv på turisme og inntektsoverføring fra migranter 

   Nordås, Hildegunn Kyvik (NUPI Covid-19 Brief;5/2020, Research report, 2020)
   • Reduserte inntektsoverføringer og fall i turisme vil ha effekter for de norske hovedsamarbeidslandene. • Effektene er store og vil trolig vare en tid (flere år). • Bortfall av turisme kan i disse landene ramme 9 millioner ...
  • Handelen med medisinske varer og Covid-19 

   Melchior, Arne (NUPI Covid-19 Brief;6/2019, Research report, 2020)
   The Covid-19 pandemy has exposed vulnerability for pharmaceuticals and medical goods. Does globalisation create more or less vulnerability? - The majority of countries import all their drugs and only eight countries are ...
  • Holdninger til utenlandske investeringer fra Kina i de nordiske land 

   Andersen, Morten Skumsrud; Sverdrup, Ulf (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hva er holdningene i de nordiske landene til utenlandske investeringer? Spiller det noen rolle for befolkningen hvor de utenlandske investeringene kommer fra? Er man mer skeptisk til utenlandske investeringer innenfor noen ...