• Issues of concern on the NPT Review Conference Agenda 

   Zahran, M. Mounir (NUPI Paper;, Research report, 2015)
   Tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen (NPT) avholdes i FNs hovedkvarter 27. april til 22. mai 2015. Ikkespredningsavtalen en avgjørende sådan, med mål om å hindre spredningen av atomvåpen, og atomvåpenteknologi, å ...
  • Om NUPI 

   Weltzien, Åsmund (Other presentation, 2014)
   Informasjonsbrosjyre om NUPIs virksomhet og forskningsområder. Forskningsområdene dekker hovedområdene Konflikt, sikkerhet og risiko, økonomi, vekst og utvikling, og diplomati og global styring.
  • Oman's Quiet Diplomacy 

   Jones, Jeremy (NUPI Paper;, Research report, 2014)
   Hemmelige samtaler mellom Iran og USA startet i Oman i mars 2013. Disse beredte grunnen for atomvåpenavtalen «Joint Plan of Action» som ble inngått 24. november i fjor mellom stormaktene og Iran. Gjennom å føre en ...
  • Saudi Arabia vs. Iran and the Role of the USA 

   Seznec, Jean-Francois (NUPI Paper;, Research report, 2013)
   I notatet “Saudi Arabia vs. Iran and the Role of the USA”,tar Jean-Francois Seznec til orde for at saudiaraberne må snakke med det iranske lederskapet, og gå tilbake til Kong Abdullahs tidligere innsats for å samarbeide ...
  • The Geopolitics of the Iran Nuclear Negotiations 

   Freeman, Chas W. Jr (NUPI Paper;, Research report, 2014)
   I sin geopolitiske analyse av atomvåpenforhandlingene i Iran, påpeker Charles W. Freeman at Iran i praksis har de samme uvennene i Midtøsten som Vesten har, om enn ikke de samme vennene. En avtale vil gi en bedre sjanse ...
  • The Nuclear Agreement with Iran 

   Kelley, Robert (NUPI Paper;, Research report, 2014)
   I dette notatet prøver Robert Kelley å sammenfatte historien om hvordan partene i atomavtalen kom fram til «Joint Plan of Action» i november 2013, og hva som må til for å oppfylle betingelsene i avtalen i løpet av de seks ...
  • Turkish-Iranian relations after the framework agreement 

   Özdamar, Özgür (Research report, 2015)
   This paper is part of NUPI’s series about regional dimensions of the nuclear controversy with Iran. Series editor is Sverre Lodgaard.
  • Work in progress: Iran and P5+1 

   Lodgaard, Sverre (NUPI Paper;, Research report, 2013)