• Introduksjon: 25 år med hardt EØS-arbeid: Fra venterom til permanent oppholdssted? 

   Sverdrup, Ulf (Journal article, 2019)
   I denne introduksjonsartikkelen viser Ulf Sverdrup at Norge er blitt forandret gjennom EØS-avtalen, men også hvordan den med sine mangler og svakheter i all hovedsak har vært en suksess, og at Norges avtaler i det store ...
  • Swiss-EU Relations With a Focus on the Current Situation 

   Ambühl, Michael; Lenz, Lara (NUPI Research Paper;2021-3, Research report, 2021)
   In 1992, Swiss voters rejected an accession to the European Economic Area (EEA). Among different reasons for this were institutional and sovereignty questions, such as the dynamic adoption of new EU legislation, and the ...