• Brexit og europeisk sikkerhet 

   Sverdrup, Ulf (Others, 2017)
   Kan brexit gjøre at Norge og Storbritannia blir tettere integrert med EU? Det kan skje i sikkerhetspolitikken.
  • De vanskelige spørsmålene - etter terrroren i Paris 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2015)
   Angrepene i Paris har rystet oss alle. På lengre sikt blir to spørsmål særlig viktige: sikkerhet og integrering....Det følger derfor noen klare og langsiktige politiske konsekvenser av Paris. For det første må vi se på ...
  • Desinformasjon virker 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2019)
   Hvordan skal vi bekjempe desinformasjon? I USA har ulike forskergrupper arbeidet med å systematisere og kartlegge omfanget av desinformasjon rundt presidentvalget. De har nylig lagt frem sine rapporter til Senatet. Disse ...
  • EUs grønne giv – implikasjoner for norsk europapolitikk 

   Sending, Ole Jacob; Bang, Guri; Melchior, Arne; Spets, Andrine; Svendsen, Øyvind; Sverdrup, Ulf; Øverland, Indra (NUPI rapport;2021-07, Research report, 2021)
  • “For Every Action...” The American pivot to Asia and fragmented European responses 

   Sverdrup-Thygeson, Bjørnar; Lanteigne, Marc; Sverdrup, Ulf; Wright, Thomas; Moreland, Will (Research report, 2016)
   In this two-part paper, Thomas Wright and Will Moreland respond to an assessment of Europe's reaction to the U.S. rebalance to Asia by Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Marc Lanteigne, and Ulf Sverdrup of the Norwegian Institute ...
  • Frykten for Bolsonaro 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2018)
   Brasil er blitt en betydningsfull partner for Norge, viktigere enn de fleste er klar over. La oss se litt bak i tid: Våren 2011 publiserte den rødgrønne regjeringen en egen Brasil-strategi. Norge skulle utvide samarbeidet ...
  • Geopolitikk og oljefondet 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2018)
   Oljefondet har hatt sin «oppvekst» innenfor en trygg og stabil global orden. Det første innskuddet kom i 1996, i god tid etter Berlin-murens fall. Fondet har vært en stor suksess, men det har også gjort at Norge er mer ...
  • A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic 

   Rowe, Elana Tovah Wilson; Sverdrup, Ulf; Friis, Karsten; Hønneland, Geir Børre; Sfraga, Mike (NAADSN Engage Series;5, Chapter, 2021)
   In chapter two, Elana Wilson Rowe, Ulf Sverdrup, Karsten Friis, Geir Hønneland, and Mike Sfraga caution against viewing trends of conflict and cooperation in the Arctic in binary terms. While the US and Europe are determined ...
  • A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic : Background Paper for the Arctic Security Roundtable at the Munich Security Conference 2020 

   Rowe, Elana Tovah Wilson; Sverdrup, Ulf; Friis, Karsten; Hønneland, Geir; Sfraga, Michael (INPUT REPORT MSC 2020;, Research report, 2020)
   Many government officials, military leaders, and political observers have proclaimed the rise of a new, post-Cold War global great power competition between the United States, Russia, and China with myriad implications. ...
  • Handelspolitikken er tilbake 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2015-10-20)
   Når oljeprisen faller blir handelspolitikken viktigere. Er tiden kommet for å koble fisk og landbruk i internasjonale forhandlinger?
  • Har ikke EØS motstanderne fått med seg brexit? 

   Sverdrup, Ulf (Others, 2018)
   Det pågår en debatt om EØS-avtalen. SV ønsker å utrede alternativer. Noen av EØS-motstanderne ønsker å gå tilbake til frihandelsavtalene fra 1973. Har de ikke fulgt med på brexit? Frihandelsavtalene ga tollfri adgang for ...
  • Holdninger til EØS-avtalen etter 25 år: Stor oppslutning, men liten kunnskap 

   Sverdrup, Ulf; Svendsen, Øyvind; Weltzien, Åsmund (Journal article, 2019)
   I anledning EØS-avtalens 25-årsjubileum gjennomførte NUPI og Sentio i januar 2019 en opinionsundersøkelse i den norske befolkningen for å kartlegge nordmenns holdninger til EØS-avtalen samt deres kunnskaper og vurderinger ...
  • Holdninger til utenlandske investeringer fra Kina i de nordiske land 

   Andersen, Morten Skumsrud; Sverdrup, Ulf (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hva er holdningene i de nordiske landene til utenlandske investeringer? Spiller det noen rolle for befolkningen hvor de utenlandske investeringene kommer fra? Er man mer skeptisk til utenlandske investeringer innenfor noen ...
  • Hva bør Europa gjøre? Migrasjonskrisen 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2015)
   Først må den akutte migrasjonskrisen løses. Deretter må Europa finne varige politiske og institusjonelle løsninger.
  • Improving Future Ocean Governance – Governance of Global Goods in an Age of Global Shifts 

   Sverdrup, Ulf; Hoel, Alf Håkon; Shiroyama, Hideaki; Voyer, Michelle; Rowe, Elana Wilson; Yennie Lindgren, Wrenn (Research report, 2019)
   In the paper we spell out recommendations that we consider realistic, effective, and consistent with the priorities of the Japanese presidency of the G20.
  • Introduksjon: 25 år med hardt EØS-arbeid: Fra venterom til permanent oppholdssted? 

   Sverdrup, Ulf (Journal article, 2019)
   I denne introduksjonsartikkelen viser Ulf Sverdrup at Norge er blitt forandret gjennom EØS-avtalen, men også hvordan den med sine mangler og svakheter i all hovedsak har vært en suksess, og at Norges avtaler i det store ...
  • Mekanismer for screening av utenlandske investeringer. Oversikt over et utvalg land 

   Andersen, Morten Skumsrud; Giske, Mathilde; Sverdrup, Ulf (NUPI Report;2021-5, Research report, 2021)
   Etter tusenårsskiftet har åpne økonomier i økende takt satt i gang prosesser for å vurdere risikoen av utenlandsinvesteringer. Bakgrunnen for dette er økende grad av investeringer fra mindre transparente økonomier, frykt ...
  • Mer inne enn ute 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2018)
   Mer inne enn ute Brexit synes å ha endret Norges status i EU. Resultatet er at Norge er oppgradert, ikke nedgradert.
  • Når geoøkonomi møter den nordiske modellen 

   Sverdrup-Thygeson, Bjørnar; Sverdrup, Ulf (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   De fem nordiske landene har alle gjort suksess som små og økonomisk åpne stater på verdensmarkedet. Denne åpenheten har tillatt kapital, varer og ideer å flyte relativt uhindret fra verdens økonomiske kraftsentre til Europas ...
  • Negotiating Brexit: what do the UK’s negotiating partners want? 

   Sverdrup, Ulf (Uk in a changing Europe;, Research report, 2017)
   Negotiating Brexit: what do the UK’s negotiating partners want? Amidst the intense political debate and coverage in the UK, it sometimes seems to be forgotten that the outcome of the current negotiations will not be decided ...