• China's Cyber Sovereignty 

   Schia, Niels Nagelhus; Gjesvik, Lars (NUPI Policy Brief;2017-02, Research report, 2017)
   This policy brief analyses China’s ambitions for imposing and strengthening the concept of cyber sovereignty in international negotiations on topics related to cybersecurity and Internet governance (IG). The presentation ...
  • Forebygging av Krig og Konflikt i Cyberdomenet 

   Svenungsen, Bjørn (NUPI Policy Brief;2019-07, Research report, 2019)
   Cyberdomenet representerer kanskje en av vår tids største trusler mot internasjonal fred og sikkerhet men er viet lite oppmerksomhet hva gjelder forebyg- ging av krig og konflikt. Det er behov for internasjon- ale ...
  • The Cyber Frontier and Digital Pitfalls in the Global South 

   Schia, Niels Nagelhus (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   How does digitalisation lead to new kinds of global connections and disconnections in the Global South? And what are the pitfalls that accompany this development? Much of the policy literature on digitalisation and development ...