• Offensive cyberoperasjoner: Den nye normalen? 

   Friis, Karsten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Kan stater gå til motangrep om de blir angrepet digitalt i fredstid? Hva gjør toneangivende land, og hva sier internasjonal rett og normer om dette? Og hva kan de sikkerhetspolitiske konsekvensene bli av økt bruk av offensive ...
  • Surveillance Technology at the Fair: Proliferation of Cyber Capabilities in International Arms Markets 

   DeSombre, Winnona; Gjesvik, Lars; Willers, Johann Ole (Atlantic Council Issue Brief;November 2021, Research report, 2021)
   State cyber capabilities are increasingly abiding by the “pay-to-play” model—both US/NATO allies and adversaries can purchase interception and intrusion technologies from private firms for intelligence and surveillance ...