• Kunstig intelligens, roboter og fremtidens krigføring - en revolusjon? 

      Reichborn-Kjennerud, Erik (NUPI Report;2018-6, Research report, 2018)
      Dette er den første rapporten fra et omfattende prosjekt som søker å gi en bedre forståelse av forholdet mellom teknologi, krig og samfunn, med et spesielt henblikk på utviklingen av nye teknologier, fremtidens forventede ...