• Annerledesdemokratiet 

   Nahem, Joachim (Chronicle, 2016-12-05)
  • De vanskelige spørsmålene - etter terrroren i Paris 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2015)
   Angrepene i Paris har rystet oss alle. På lengre sikt blir to spørsmål særlig viktige: sikkerhet og integrering....Det følger derfor noen klare og langsiktige politiske konsekvenser av Paris. For det første må vi se på ...
  • Desinformasjon virker 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2019)
   Hvordan skal vi bekjempe desinformasjon? I USA har ulike forskergrupper arbeidet med å systematisere og kartlegge omfanget av desinformasjon rundt presidentvalget. De har nylig lagt frem sine rapporter til Senatet. Disse ...
  • En ny utenriksstrategi? 

   Solhjell, Randi; Rosland, Madel Anna Gunnarshaug (Chronicle, 2016)
  • Frykten for Bolsonaro 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2018)
   Brasil er blitt en betydningsfull partner for Norge, viktigere enn de fleste er klar over. La oss se litt bak i tid: Våren 2011 publiserte den rødgrønne regjeringen en egen Brasil-strategi. Norge skulle utvide samarbeidet ...
  • Geopolitikk og oljefondet 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2018)
   Oljefondet har hatt sin «oppvekst» innenfor en trygg og stabil global orden. Det første innskuddet kom i 1996, i god tid etter Berlin-murens fall. Fondet har vært en stor suksess, men det har også gjort at Norge er mer ...
  • Handelspolitikken er tilbake 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2015-10-20)
   Når oljeprisen faller blir handelspolitikken viktigere. Er tiden kommet for å koble fisk og landbruk i internasjonale forhandlinger?
  • Hva bør Europa gjøre? Migrasjonskrisen 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2015)
   Først må den akutte migrasjonskrisen løses. Deretter må Europa finne varige politiske og institusjonelle løsninger.
  • Krig uten formål 

   Friis, Karsten (Chronicle, 2011-05-11)
  • Mer inne enn ute 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2018)
   Mer inne enn ute Brexit synes å ha endret Norges status i EU. Resultatet er at Norge er oppgradert, ikke nedgradert.
  • Norge må tenke nytt i Persiabukta 

   Wilhelmsen, Julie Maria (Chronicle, 2019)
   I stedet for å si ja til å bidra militært i Persiabukta, er det mulig å tenke seg en mye mer proaktiv og klok norsk linje.
  • Nye toner i norsk euroapolitikk 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2018)
   Nye toner i norsk europapolitikk Regjeringen varsler taktskifte for Norges EU-strategi. Det kommer til rett tid og med forfriskende begrunnelser. Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt Regjeringen la ...
  • Reforming informal membership and practice of the UN Security Council 

   Schia, Niels Nagelhus (Chronicle, 2015-09-09)
   The growing workload of the United Nations Security Council has led to new and less formal ways of negotiation within the Council. Although relying on them risks undermining the Council's legitimacy, they have the potential ...
  • Richters skala. 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2015-12-03)
   (Trykket i Oljebilaget utgitt ifbm med Desemberkonferansen. Også trykket i Romsdalsbudstikke.) Vi vet at det er vanskelig å spå om framtiden. Charles Richter, han som oppfant skalaen for å måle jordskjelv, skal ha hevdet ...
  • Trusselen fra cyberspace 

   Schia, Niels Nagelhus; Muller, Lilly Pijenburg (Chronicle, 2017)
   Cyberangrep øker i omfang verden over. Norge er et av verdens mest digitaliserte land og dermed spesielt utsatt, men dette blir i stor grad oversett av politikere og næringslivsledere.
  • Utenriksanalyse 'En tikkende bombe' 

   Wilhelmsen, Julie Maria (Chronicle, 2016)
  • Veivalg 

   Sverdrup, Ulf (Chronicle, 2016)
   Veivalg Utenriksminister Børge Brende har varslet at det i løpet av året skal lages en ny stortingsmelding som skal belyse aktuelle internasjonale utviklinger og skissere en ny norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hva ...