Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSending, Ole Jacob
dc.contributor.authorHornburg, Thomas Boe
dc.date.accessioned2020-03-19T12:17:48Z
dc.date.available2020-03-19T12:17:48Z
dc.date.created2019-08-20T21:56:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0020-577X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647563
dc.description.abstractArtikkelen diskuterer hvordan norsk utenrikspolitikk påvirkes direkte og indirekte av klimaendringer. Vurdert ut fra et risiko-perspektiv er bør klimaendringer, og klimapolitikk i andre land, anses som en betydelig større risiko for norsk utenrikspolitikk en det som er tilfellet idag. Vi tegner tre fremtidsbilder for norsk utenrikspolitikk med hhv rask omstilling, sen omstilling, og ingen omstilling og konkluderer med at det utenrikspolitiske handlingsrommet blir mindre i alle tre. Vi peker på dilemmaer og behov for innovasjon og nytenkning i utenrikspolitikken og skisserer noen temaer som fremstår spesielt viktige for å ruste utenrikspolitikken for en varmere verden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1729/3338
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleNorsk utenrikspolitikk i en varmere verdenen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.journalInternasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studieren_US
dc.identifier.doi10.23865/intpol.v77.1729
dc.identifier.cristin1717554
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 274740en_US
cristin.unitcode7471,18,0,0
cristin.unitcode7471,0,0,0
cristin.unitnameGlobal orden og diplomati
cristin.unitnameNorsk Utenrikspolitisk Institutt
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal