Show simple item record

dc.contributor.authorSverdrup, Ulf
dc.contributor.authorSvendsen, Øyvind
dc.contributor.authorWeltzien, Åsmund
dc.date.accessioned2020-07-14T08:09:07Z
dc.date.available2020-07-14T08:09:07Z
dc.date.created2020-06-25T09:13:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationInternasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier. 2019, 77 (4), 366-377.en_US
dc.identifier.issn0020-577X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663913
dc.description.abstractI anledning EØS-avtalens 25-årsjubileum gjennomførte NUPI og Sentio i januar 2019 en opinionsundersøkelse i den norske befolkningen for å kartlegge nordmenns holdninger til EØS-avtalen samt deres kunnskaper og vurderinger i tilknytning til avtalen og mulige alternativer til den. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er stor støtte til EØS-avtalen i befolkningen. Samtidig viser den også at kunnskapsnivået om EØS-avtalen er lavt i hele befolkningen, men særlig blant de unge. Videre viser resultatene at dersom EØS-avtalen skulle opphøre, ville Norge neppe kunne forvente noen ny bred konsensus om en alternativ tilknytningsform. I dette bidraget går Svendsen, Sverdrup og Weltzien gjennom resultatene fra opinionsundersøkelsen og diskuterer hva de impliserer for norsk europapolitikk.en_US
dc.description.abstractOn the 25th anniversary of the EEA Agreement, NUPI and Sentio conducted a public opinion poll in January 2019 in the Norwegian population to survey Norwegians’ attitudes to the EEA Agreement, as well as their knowledge and assessments of the agreement and possible alternatives to it. The results of the survey show that there is considerable support for the EEA agreement in the population. At the same time, it also shows that the level of knowledge about the EEA Agreement is low in the entire population, but especially among the youngest respondents. Furthermore, the results show that if the EEA Agreement were to cease to exist, Norway could hardly expect any new broad consensus on an alternative form of association. In this contribution, Svendsen, Sverdrup and Weltzien review the results of the opinion poll and discuss the results and what they imply for Norwegian European policy.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1983
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHoldningeren_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.subjectSpørreundersøkelseen_US
dc.subjectSurveyen_US
dc.subjectEØSen_US
dc.subjectEEAen_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectNorwayen_US
dc.titleHoldninger til EØS-avtalen etter 25 år: Stor oppslutning, men liten kunnskapen_US
dc.title.alternativeAttitudes to the EEA Agreement After 25 Years: Considerable Support, Little Knowledgeen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Internasjonal politikk: 243en_US
dc.subject.nsiVDP::International politics: 243en_US
dc.source.pagenumber366-377en_US
dc.source.volume77en_US
dc.source.journalInternasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studieren_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.23865/intpol.v77.1983
dc.identifier.cristin1817041
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal