Show simple item record

dc.contributor.authorFjæstad, Kristin
dc.contributor.authorGåsemyr, Hans Jørgen
dc.date.accessioned2024-05-29T11:39:16Z
dc.date.available2024-05-29T11:39:16Z
dc.date.created2024-04-16T13:19:23Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationInternasjonal Politikk. 2024, 82 (1), 66-82.en_US
dc.identifier.issn0020-577X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3131866
dc.description.abstractNorske myndigheter har i flere år tatt aktive grep for å styrke internasjonaliseringen av kunnskapssektoren. Dette gjelder også samarbeid med flere autoritære land som Kina og Russland, som ikke inngår i Norges sikkerhetspolitiske samarbeid. De seneste årene har vi imidlertid sett en klar dreining mot at spørsmål om nasjonal sikkerhet og statusen til liberale verdier blir mer aktualisert, også knyttet til kunnskapsrelasjoner. Vi ser det i form av både skarpere advarsler fra sikkerhetstjenestene, endringer i regelverk og nye retningslinjer for kunnskapssamarbeid med land som Kina og Russland. I denne artikkelen presenterer vi disse endringene og diskuterer mulige implikasjoner. Empirisk bygger vi på data fra spørreundersøkelser og intervju, samt en gjennomgang av dokumenter og mediesaker om aktuelle hendelser. Teoretisk støtter vi oss på forklaringer med bakgrunn i geopolitikk- og sikkerhetiseringslitteraturen. Vi argumenterer for at tiltak som blir gjort for å beskytte nasjonal sikkerhet og liberale verdier, også kan begrense den frie forskningens handlingsrom og dermed endre rammene for akademisk frihet, spesielt for aktiviteter med tilknytning til aktører fra ikke-allierte land. For å unngå overdrevent strenge rammer, bør forskere og deres institusjoner aktivt vise og kommunisere hvordan de jobber med ansvarlighet i sine kunnskapsrelasjoner. Det gjelder ikke minst i situasjoner der etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer framstår som åpenbare.
dc.description.abstractNorges styring av kunnskapsrelasjoner med land utenfor sikkerhetspolitiske samarbeid
dc.description.abstractNorway’s handling of knowledge relations with states outside its security cooperation
dc.language.isomisen_US
dc.relation.urihttps://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/6060
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleNorges styring av kunnskapsrelasjoner med land utenfor sikkerhetspolitiske samarbeiden_US
dc.title.alternativeNorges styring av kunnskapsrelasjoner med land utenfor sikkerhetspolitiske samarbeiden_US
dc.title.alternativeNorway’s handling of knowledge relations with states outside its security cooperationen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber66-82en_US
dc.source.volume82en_US
dc.source.journalInternasjonal Politikken_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.23865/intpol.v82.6060
dc.identifier.cristin2262074
dc.relation.projectNordforsk: 23722
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal